Tiến độ thi công Vinhomes Central Park

Tiến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.
Tiến độ thi công tòa Central 1

Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.
Tiến độ thi công tòa Central 2

Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang hoàn thiện và bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Central 3

Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang thi công sàn 4.

Tiến độ thi công tòa Landmark 81

Tiến độ thi công tòa Landmark 1 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.

Tiến độ thi công tòa Landmark 1

Tiến độ thi công tòa Landmark 2 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.
Tiến độ thi công tòa Landmark 2

Tiến độ thi công tòa Landmark 3 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang cất nóc(mái).


Tiến độ thi công tòa Landmark 3

Tiến độ thi công tòa Landmark 4 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang lên sàn 27.


Tiến độ thi công tòa Landmark 4

Tiến độ thi công tòa Landmark 5 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang lên sàn 27.


Tiến độ thi công tòa Landmark 5

Tiến độ thi công tòa Landmark 6 (cập nhật ngày 16/11/2016): Đang lên sàn 22.Tiến độ thi công tòa Landmark 6

Tiến độ thi công tòa Landmark Plus (cập nhật ngày 16/11/2016): Đang lên sàn 14.


Tiến độ thi công tòa Landmark Plus

Tiến độ thi công tòa Park 1 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.


Tiến độ thi công tòa Park 1

Tiến độ thi công tòa Park 2 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang lên sàn 33.


Tiến độ thi công tòa Park 2

Tiến độ thi công tòa Park 3 (cập nhật ngày 16/11/2016): Đang lên sàn 26.


Tiến độ thi công tòa Park 3

Tiến độ thi công tòa Park 4 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang lên sàn 26.


Tiến độ thi công tòa Park 4

Tiến độ thi công tòa Park 5 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.


Tiến độ thi công tòa Park 5 Vinhomes

Tiến độ thi công tòa Park 6 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đã cất nóc, đang hoàn thiện.


Tiến độ thi công tòa Park 6 Vinhomes

Tiến độ thi công tòa Park 7 (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang lên sàn 33.


Tiến độ thi công tòa Park 7 Vinhomes

Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang hoàn thiện và trồng cây xanh, nhiều căn đã hoàn thiện.


Tiến độ thi công khu Biệt thự The Villas Vinhomes

Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec (cập nhật ngày 14/11/2015): Đã khai trương ngày 26/12/2015.

Tiến độ thi công bệnh viện Vinmec Vinhomes

Tiến độ thi công trường Vinschool (cập nhật ngày 14/11/2016): Đang hoàn thiện, sắp khai trương.

Tiến độ thi công trường Vinschool vinhomes

Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park (cập nhật ngày 14/11/2016): Đã khai trương ngày 23/7/2016, đang hoàn thiện 1 số hạng mục liền kề.

Tiến độ thi công Công Viên Vinhomes Central Park

avatar
Vinhomes
Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn

Được tạo bởi Blogger.